Quiz vocațional gratuit
Care e domeniul profesional care ți se potrivește? Mergi la Quiz

Termeni si Conditii

Acești Termeni și Condiții (“Termenii”) guvernează achiziționarea și utilizarea serviciilor pe site-ul nostru www.edmundo.ro și subdomeniile acestuia (ex. roadmap.edmun.do, www.edmun.do) sau declinările acestuia (www.edmundo.gr) numite în cele ce urmează “Website”. Prin acceptarea acestor Termeni, fie făcând clic pe o casetă care indică acceptarea dvs., fie executând un formular de comandă sau alt document care face referire la acești Termeni, sunteți de acord că acești Termeni reprezintă un acord/contract și fac parte din acordul dintre dumneavoastră și Grupul EDUCATIVA.

Grupul EDUCATIVA este deținătorul mărcii EDMUNDO – A World of Education și operează site-ul www.edmundo.ro utilizând entități juridice afiliate în grup după cum urmează:

 • EDUCATIVA SRL, cu sediul social în Strada Gh Gr Cantacuzino 226 A, bloc 129E, ap 11, Ploiești, Județ Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/963/2007, CIF: RO21576210,
 • UNIVERSALIO EDU-Advising SRL, cu sediul social în Semilunei 4-6, etaj 3, Sector 2, Bucuresti înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12022/2015, CIF: 35076940,
 • UNIVERSALIO Consiliere Educațională SRL, cu sediul social în SEMILUNEI 4-6, Bucureşti Sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. RC J40/16266/2016, CIF: 36828820
 • UNIVERSALIO Consultanță SRL, cu sediul social în Strada Gh.Gr. Cantacuzino nr 226A, Bloc 129E, ap 11, Ploieşti, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. RC J29/164/2014, CIF: 32760209
 • Fundația Grupului EDUCATIVA, cu sediul social în STRADA COLȚEI NR 8 ETAJ 2, București, CIF: 36821961
 • EDMUNDO EDUCATIVA IKE, cu sediul social în Leof. Alexandras 140, Atena, Grecia, CIF: EL801084147

 

Grupul EDUCATIVA va fi denumit în cele ce urmează „EDMUNDO” pentru simplificare. Acceptarea acestor Termeni include, implicit acceptarea unui acord/contract cu una din entitățile juridice de mai sus menționată în comanda efectuată și factura emisă.

Date de contact:

Program de lucru: Luni – Vineri, orele 10:00 – 17:00, cu excepția Sărbătorilor Legale din România

 

Acești Termeni au fost actualizați în data de 31 mai 2023  și sunt în vigoare între dumneavoastră și EDMUNDO de la data la care configurați un cont sau achiziționați un serviciu de pe Website. EDMUNDO își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni atunci când apar modificări în serviciile noastre. Dacă astfel de modificări sunt considerate semnificative, EDMUNDO va informa clienții înregistrați cu privire la modificări prin e-mail, iar modificările vor intra în vigoare la o lună după trimiterea acestor e-mailuri. Continuarea utilizării site-ului sau serviciilor noastre după astfel de modificări va constitui confirmarea și acceptarea Termenilor modificați.

 

Având în vedere că:

1. EDMUNDO facilitează Clientului accesul pe Website la:

a) Servicii de Consiliere Educațională pentru admiterea la studii în străinătate
b) Teste de limbă engleză ale căror rezultate pot fi luate în considerare în admiterea la studii în străinătate
c) Teste de orientare vocațională
d) Servicii de intermediere a plății taxelor de admitere specifice unor sisteme educaționale (ex. Taxa UCAS)
e) Servicii de Consultanță Vocațională prestate de Îndrumători de Carieră / Consultanți Vocaționali
f) Servicii de Consiliere Educațională pentru admiterea la studii în România
g) Servicii/Produse auxiliare: cursuri, sesiuni de pregătire pentru examene, resurse educaționale, etc.

 

Denumite în continuare: “Servicii/Produse”

 

2. Clientul utilizează Website-ul în scopul informării și cumpărării de Servicii/Produse (precum descrise mai sus) pentru uzul personal sau pentru uzul unor terți – denumiți Beneficiari;

1. Definiții 

În vederea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor acestor Termeni, Părţile convin că următorii termeni vor avea înțelesurile definite în această clauză, cu excepția cazului în care Părțile, în mod expres, le conferă un alt înțeles.

 • Client” – persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani care cumpără direct Servicii/Produse, pentru ele sau o terță persoană și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale și Politica de Confidențialitate GDPR.
 • Beneficiar” – persoane cu vârsta sub 18 ani care beneficiază de Servicii/Produse plătite de un Client și care și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale și Politica de Confidențialitate GDPR.
 •  “Consilieri Educaționali” – Consilierii Educaționali sunt salariați sau colaboratori ai EDMUNDO care realizează activități de consiliere cu scopul specific de selecție, aplicare și admitere la instituții de învățământ superior internaționale sau naționale sau alte servicii conexe;
 • Serviciu de consiliere educațională pentru studii (internaționale sau în România)” – înseamnă accesul la Website acordat de EDMUNDO Clientului și Beneficiarului și posibilitatea de a achiziționa pachete de consiliere educațională pentru studii în străinătate furnizate de Consilieri Educaționali (așa cum este indicat mai sus)
 • Îndrumători în Carieră” / “Îndrumători” / ”Consultanți Vocaționali” Colaboratori – persoane juridice (PFA, SRL, ONG, etc) care furnizează în mod independent Servicii de Consiliere Educațională către Clienți și/sau Beneficiari;
 • Serviciu de Intermediere” – înseamnă accesul la Website acordat de EDMUNDO Clientului și Beneficiarului și posibilitatea de a realiza cereri de ședințe de consultanță vocațională și plăți pentru Serviciile de Consultanță Vocațională furnizate de Îndrumatori.
 • Serviciile de Consultanță Vocațională” – înseamnă oferirea de asistență de către persoane deținând studii în domeniul consilierii vocaționale, Clienților / Beneficiarilor în vederea asistării acestora în planificarea parcursului educațional și profesional, alegerea domeniilor profesionale potrivite, interpretarea testelor psihometrice și conștientizarea abilităților acestora;
 •  „Sesiune de Orientare” – înseamnă o primă sesiune de cunoaștere a Clienților / Beneficiarilor în vederea stabilirii principalelor întrebări cu privire la domeniul de studiu sau profesional care li se potrivește conform diagnozei consilierilor și/sau îndrumătorilor EDMUNDO bazându-se pe experiența personală profesională;
 •  „Serviciile Auxiliare” – înseamnă servicii furnizate de EDMUNDO către Clienți / Beneficiari în scopul asistării acestora în planificarea parcursului educațional și profesional, alegerea domeniilor profesionale potrivite, interpretarea testelor psihometrice și conștientizarea abilităților acestora. Aceste servicii pot include, dar nu se limitează la: „Teste Vocaționale” – reprezintă dreptul la utilizare a unei serii unice transmisă de vânzător clientului/beneficiarului și care îi acordă acestuia dreptul la o aplicare a unuia dintre testele disponibile precum și cursuri online desfășurate de către EDMUNDO împreună cu parteneri de conținut atent selectați. Aceste servicii sunt furnizate de către partenerii EDMUNDO așa cum se precizează pe pagina de internet dedicată fiecărui serviciu auxiliar; „Cursuri”; „Ședințe de pregătire pentru examene sau admitere”; „Resurse educaționale”.

2. Obiectul Termenilor 

Obiectul constă în furnizarea, de către EDMUNDO, către Client/Beneficiar, a Serviciilor / Produselor, în condițiile de mai jos.

În calitate de operator al Website-ului, EDMUNDO pune la dispoziția Clientului infrastructura prin care acesta poate achiziționa Servicii/Produse.

 

Furnizarea de Servicii de Consiliere Educațională pentru studii în străinătate și/sau în România 

Clientul va achiziționa servicii de consiliere educațională pentru studii în străinătate și/sau în România prin intermediul Website-ului prin achiziționarea unui pachet corespunzător nevoilor sale. Prin trimiterea acestor cereri de servicii folosind Website-ul, Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord cu faptul că EDMUNDO va furniza instituțiilor selectate de către Client anumite detalii și date legate de Client și după caz Beneficiar, care pot să includă, dar nu se limitează la, numele și prenumele Clientului/Beneficiarului, datele de contact, detalii academice.

 

Tipul Contractului

Contractul încheiat astăzi este un contract la distanță, sub definiția oricărui contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

 

 Rolul de intermediar al EDMUNDO privind Consultanța Vocațională 

 • EDMUNDO nu va acționa ca distribuitor al Îndrumatorilor colaboratori și/sau al partenerilor, ci se limitează exclusiv la prestarea Serviciului de Intermediere în condiţiile acestor Termeni, iar relația profesională între Client și Îndrumatori se realizează exclusiv între aceștia şi nu creează nicio obligaţie în sarcina EDMUNDO, cu excepţia celor expres prevăzute în Termeni sau care se află în sarcina EDMUNDO ca urmare a aplicării prevederilor legale în vigoare.
 • Clientul/Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord că EDMUNDO nu furnizează Servicii de Consultanță Vocațională în mod direct (astfel cum sunt definite în acest document) și că toate serviciile rezervate și cumpărate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de Îndrumatori în Carieră independenți care nu sunt angajați de EDMUNDO și nici de oricare dintre afiliații EDMUNDO.
 • EDMUNDO furnizează servicii de orientare și asistență vocațională prin intermediul Sesiunilor de Orientare cu proprii angajați si colaboratori interni. Aceștia folosesc experiența de lucru în orientarea tinerilor acumulată de EDMUNDO în cei peste 15 ani de experiență.

Furnizarea de Servicii de Consultanță Vocațională  

Clientul va efectua cereri de “Ședinte de Consultanță” prin intermediul [Website-ului] prin achiziționarea unui pachet/ore de consultanță vocaționale corespunzătoare nevoilor sale. Prin trimiterea acestor cereri de “Ședinte de Consultanță” folosind Website-ul, Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord cu faptul că EDMUNDO va furniza Îndrumatorului selectat și care acceptă “Ședința de Consultanță” respectivă anumite detalii și date legate de Client și după caz Beneficiar, care pot să includă, dar nu se limitează la, numele și prenumele Clientului/Beneficiarului, datele de contact, rezultate ale testelor psihometrice etc.

Certificările Consultantului Vocațional / Îndrumătorului Colaborator 

 • Clientul/Beneficiarul declară că înțelege și acceptă faptul că Îndrumatorul comunică EDMUNDO existența atestatelor, certificărilor sau formărilor de specialitate relevante pentru furnizarea Serviciilor de Consiliere Educațională și faptul că Îndrumătorul este singurul care are responsabilitatea pentru reînoirea acestora conform prevederilor legale.
 • Clientul/Beneficiarul declară că înțelege și acceptă faptul că EDMUNDO nu garantează veridicitatea informațiilor furnizate de Îndrumători și nu răspunde pentru informațiile false furnizate de către aceștia.

 

Relația dintre Cumpărător și EDMUNDO 

 • EDMUNDO se obligă să furnizeze cu bună credință Serviciile/Produsele așa cum sunt ele descrise pe Website. În acest sens, canalele de comunicare folosite vor fi:  întâlnirile față-în-față și facilitate de aplicații de video-conferință, telefon și email. Programul de lucru al consilierilor EDMUNDO este de luni până vineri, între orele 10:00 – 17:00.
 • Clientul declară că ia la cunoștință că informațiile furnizate de Consilierii EDMUNDO sunt informații obținute pe canale publice de informare despre sistemele de educație / universitățile / programele de interes pentru Beneficiar. EDMUNDO nu este răspunzător pentru eventuale schimbări/modificări ale informațiilor indisponibile în mod public.
 • EDMUNDO are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la toate termenele limită de aplicare pentru toți pașii din procesul de aplicare.
 • Clientul ia la cunoștință că EDMUNDO nu va completa niciun formular în numele Beneficiarului fără înștiințarea acestuia și nu este responsabil de eventualele erori făcute de Beneficiar ca rezultat al neluării în considerare a sfaturilor și indicațiilor Consilierilor EDMUNDO.
 • EDMUNDO nu este responsabil pentru întârzieri în procesul de aplicare sau în oricare altă circumstanță dacă acestea sunt cauzate de terțe instituții/persoane (universități / platforme de aplicare / Agenții de cazare etc)
 • Clientul declară că recunoaște că admiterea la universitățile alese de Beneficiar și specificate în comanda de servicii făcută pe Website nu este garantată de serviciul de consiliere EDMUNDO, deciziile universităților neputând fi influențate / controlate de EDMUNDO.
 • Clientul declară că înțelege și este de acord că furnizarea Serviciilor/Produselor de către EDMUNDO este limitată la descrierea acestora prezentă pe Website și în comanda pentru acestea. EDMUNDO nu își asumă nicio responsabilitate suplimentară cum ar fi, însă nelimitată la următoarele: obținerea vizelor de studiu în cazul în care acestea sunt necesare, obținerea de cazare pe durata studiilor, acceptarea unui rezultat al unui test de engleză furnizat de EDMUNDO la alte instituții decât cele menționate de EDMUNDO etc.
 • Clientul are dreptul de a decide când și pentru cât timp folosește Website-ul pentru a efectua cereri de Servicii/Produse prin intermediul Website-ului, de a modifica sau anula cererile, cu respectarea condițiilor de anulare menționate în „Clauze referitoare la anulare. Gestionarea penalităților pentru anulări inițiate de Cumpărător”.
 • Beneficiarul poartă în întregime responsabilitatea pentru ideile, conceptele și formulările din cadrul aplicației sale, cu excepția recomandărilor, care sunt responsabilitatea finală a referenților. Întreg conținutul dosarului de aplicație – formularul de aplicație, eseuri etc. – cât și al aplicației pentru finanțare reprezintă responsabilitatea finală a Beneficiarului, care este răspunzător pentru corectitudinea, acuratețea și onestitatea datelor furnizate.
 • Clientul ia la cunoștință că procesul de aplicare la universități din străinătate presupune un efort conștient, determinat și disciplinat din partea Beneficiarului. În acest sens, acesta se angajează să întreprindă toate acțiunile necesare din partea lui pentru finalizarea cu succes a procesului de aplicație. Printre acestea se numără: eforturi active de documentare și analiză critică a informațiilor, urmărirea obținerii documentelor furnizate de terți (diplome, adeverințe, scrisori de recomandare etc), completarea documentației și realizarea eseurilor necesare, revizuirea tuturor elementelor aplicațiilor în funcție de informațiile și sfaturile oferite de Consilierii EDMUNDO, organizarea și administrarea elementelor individuale diferite de la dosar la dosar.
 • Beneficiarul se obligă să furnizeze toate informațiile și toate documentele necesare în procesul de înscriere la universitățile alese în funcție de termenele limită comunicate de universități și de EDMUNDO. În cazul în care acestea nu sunt respectate, EDMUNDO nu poate fi ținut răspunzător pentru depășirea acestora sau pentru imposibilitatea de a mai aplica la universitățile / programele ale căror termene au fost depășite.
 • Clientul ia la cunoștință faptul că EDMUNDO va stoca într-un mod securizat documentele necesare aplicării la universitate,  în vederea oferirii de feedback, de aplicare și pentru comunicarea cu universitatățile. Documentele vor fi folosite cu unicul scop de a facilita admiterea la universitate.
 • Beneficiarul este responsabil pentru finalizarea electronică a aplicațiilor / trimiterea dosarelor de aplicație prin poștă către universitățile pentru care se realizează aplicațiile.
 • Responsabilitatea informării cu privire la procesul de obținere a vizelor de studiu și derularea formalităților necesare revine în totalitate Beneficiarului, în cazul în care acestea sunt necesare.
 • Clientul recunoaște că este responsabil pentru asigurarea tuturor mijloacelor financiare necesare pentru a deveni student. Acestea includ, dar nu sunt limitate la taxe de aplicare, taxe pentru examene standardizate, taxe de școlarizare, costuri de cazare și întreținere, costuri ale manualelor de studiu, costuri de transport etc.
 • Clientul înțelege că este responsabil pentru aplicația pentru cazare, burse, surse de finanțare și finalizarea aplicațiilor acestora, EDMUNDO nefiind responsabil de succesul/insuccesul acestor aplicații.

 

Relația dintre Client și/sau Beneficiar și Îndrumători (Consultanți Vocaționali) Colaboratori 

Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că utilizarea Serviciilor de Consultanță Vocațională creează o relație profesională directă între Îndrumatori și Client/Beneficiar, relație în care EDMUNDO sau afiliații săi nu sunt implicați și nici responsabili pentru acțiunea sau lipsa de acțiune a Îndrumatorului în relația cu Clientul. De asemenea, Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că, în eventualitatea săvârșirii unor fapte ilicite sau penale de către Îndrumători, Îndrumătorul în cauză va fi singurul răspunzător pentru săvârșirea acestora și orice acțiune în instanță, plângere sau sesizare a organelor și/sau instituțiilor competente se va formula exclusiv împotriva respectivului Îndrumător.

 

Relația dintre Cumpărător și EDMUNDO privind Serviciul de Consultanță Vocațională 

 • Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că punerea la dispoziție de către EDMUNDO a Website-ului creează o relație contractuală între Client și EDMUNDO numai cu privire la procesul de cumpărare a Ședințelor de Consiliere Vocațională și/sau Serviciilor Auxiliare.
 • Clientul ia la cunoștință și este de acord că EDMUNDO nu este raspunzător și nu are capacitatea și/sau obligația de a controla sau influența Îndrumatorul în furnizarea Serviciilor de Consultanță Vocațională menționate în acești Termeni, inclusiv detaliile operaționale ale furnizării Serviciilor de către Îndrumători, acțiunea sau lipsa de acțiune ale Îndrumătorilor, etc.
 • Clientul are dreptul de a decide când și pentru cât timp folosește Website-ul, de a efectua cereri de Sedințe și/sau de Servicii Auxiliare prin intermediul Website-ului, de a modifica sau anula cererile de Sedințe, cu respectarea condițiilor de anulare menționate în „Clauze referitoare la anularea unei Sedințe. Gestionarea penalităților pentru anulări inițiate de Cumpărător”.
 • Clientul declară că recunoaște și înțelege faptul că între EDMUNDO și Îndrumători (Consultanții Vocaționali) Colaboratori nu există o relație de subordonare de nici un fel, iar Îndrumătorii nu sunt angajați sau mandatari ai EDMUNDO.

 

Relația dintre Cumpărător și Beneficiar 

Clientul declară că ia la cunoștință și este de acord că în cazul în care achiziționează Servicii/Produse în numele Beneficiarului, Clientul are obligația de a aduce la cunoștință Beneficiarului și de a obține acordul său în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către EDMUNDO, detaliile Serviciilor/Produselor, detaliile Consilierului care va efectua serviciile și orice termeni și condiții aplicabile furnizării Serviciilor/Produselor.

3. Preţul 

Accesul și utilizarea Website-ului sunt gratuite, dar Clientul va plăti prețul Serviciilor/Produselor afișat în interfața vizuală de pe website și prezent și în confirmarea comenzii primită pe email (denumit în cele ce urmează “Prețul”). Prețurile practicate de EDMUNDO pentru Servicii/Produse sunt afișate pe Website. Clientul declară că înțelege că Prețul pentru Servicii/Produse poate fi modificat de către EDMUNDO fără a fi necesar acordul prealabil al Clientului, dar orice modificare va opera numai pentru achizițiile viitoare.

Livrarea serviciului se realizează automat, pe emailul oferit de către client, prin confirmarea achiziționării serviciului și factura atașată. Costul livrării este gratuit.

 

Clauze referitoare la anulare. Gestionarea penalităților pentru anulări inițiate de Cumpărător 

Clientul și/sau Beneficiarul poate să anuleze o comandă pentru Servicii/Produse supusă următoarelor condiții pentru fiecare dintre acestea:

 

Servicii de Consiliere Educațională pentru admiterea la studii în străinătate și/sau în România și/sau de Consultanță Vocațională 

Pentru anulare înainte de prima interacțiune cu un Consilier EDMUNDO sau Consultant Vocațional Colaborator (email, telefon, sms, chat, întâlnire) Clientul nu va plăti nicio penalizare. După prima interacțiune, anularea va presupune o taxă de penalizare echivalentă cu 100% din valoarea prețului plătit.

În cazul în care Clientul /Beneficiarul solicită o reprogramare a datei sau orei de desfășurare a unei Ședințe, o astfel de solicitare trebuie efectuată cu cel puțin 5 ore înainte de ora programată, în caz contrar Ședința respectivă va fi considerată efectuată.

În scopul anulării serviciului achiziționat, Clientul trebuie să înștiințeze EDMUNDO printr-un email către edmundo@educativa.ro de acest lucru în termenii menționați mai sus în termen de maxim 7 zile de la achiziția serviciului, iar EDMUNDO îi va comunica clientului, pe aceeași adresă de email, confirmarea de primire a cererii de retragere în maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Conform ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 34 din 4 iunie 2014, art. 16, pct. 1, lit. C, sunt exceptate de la dreptul de retragere furnizarea de servicii personalizate în mod clar și/sau confecționate după specificațiile prezentate de client (consumator), aspect aplicabil în cadrul serviciilor EDMUNDO.

În caz de anulări neprevăzute și definitive din partea Consilierului EDMUNDO sau a Îndrumătorului / Consultantului Vocațional Colaborator a unei ședințe de orientare sau de consultanță vocațională, EDMUNDO va depune eforturi pentru a realoca un alt Consilier sau Îndrumator / Consultantul Vocațional în timp util pentru efectuarea Ședinței. În cazul în care acest lucru nu este posibil din orice cauză, Clientul va beneficia fie de rambursarea 100% a sumei plătite, fie de modificarea zilei și orei Ședinței pentru o dată și o oră ulterioară stabilită de comun acord.

EDMUNDO își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu clienții care prezintă o atitudine ostilă sau nerespectuoasă și care nu respectă termenii de colaborare cu EDMUNDO în ceea ce privește responsabilitățile clientului. Rezilierea se va face cu nerambursarea sumei sau o rambursare parțială în funcție de stadiul procesului de consiliere și timpul învestit până în respectivul moment.

Plata în rate

În cazul optării pentru plata în rate, rata consecutivă a unei plăți anterioare va avea termen la 30 de zile calendaristice de la plata primei rate, în cazul în care nu s-a stabilit un alt calendar de plată, în scris, cu acordul consilierului EDMUNDO. Plata ultimei rate se va realiza întotdeauna înaintea trimiterii primei aplicații către universitate. Nerealizarea plății la data termenul stabilit atrage penalități de 0,2% pe zi, iar la mai mult de 30 de zile de întârziere serviciile EDMUNDO încetează. Orice modificare a termenilor plăților se realizează în scris, fiind necesar acceptul explicit acordat de către consilierul EDMUNDO.

 

Reclamații

În caz de neîndeplinire a sarcinilor prestatorului din culpa acestuia, conform Relației dintre Client și Prestator, a serviciilor incluse menționate în pachetul corespunzător achiziționat și a termenilor și condițiilor din prezentul document, Clientul se poate adresa pe adresa de email edmundo@educativa.ro. Termenul de soluționare este de 7 zile lucrătoare de la data primirii email-ui. Soluționarea va fi comunicată pe adresa de email folosită în comunicarea reclamației.

 

Teste de limbă engleză și de orientare vocațională, cursuri și alte resurse educaționale 

Anularea comenzii într-un interval de 24 de ore de la inițierea acesteia se poate face fără penalizare doar în cazul în care Clientul/Beneficiarul nu a folosit detaliile achiziționate pentru accesarea testului/testelor/cursurilor/resurselor în cauză.

 

Servicii de intermediere a plății taxelor de admitere specifice unor sisteme educaționale 

Anularea acestor tipuri de comenzi se face doar cu o penalizare de 100% din valoarea Prețului.

 

Facturi 

La momentul achiziționării pachetului solicitat, Clientul va recepționa prin email o factură cu datele de facturare ale EDMUNDO pentru suma Serviciilor/Produselor comandate. Clientul are obligația de a informa EDMUNDO despre orice discrepanțe sesizate în facturile primite în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii facturii via email. În lipsa notificărilor în termenul menționat, EDMUNDO nu răspunde pentru greșeli existente în facturile emise și nici pentru diferențele de plată datorate unor eventuale greșeli.

4. Durata

Contractul (Termenii) intră în vigoare la data acceptării de către Client/Beneficiar în momentul lansării comenzii/cererii pe website și este valabil încheiat pentru o perioadă nedeterminată până la intervenirea unei cauze de încetare sau a îndeplinirii obligațiilor părților așa cum sunt ele descrise aici.

5. Drepturile și obligaţiile Clientului

Clientul are obligația:

 • Să achite Preţul Serviciilor/Produselor; fără finalizarea cu succes a plății Prețului nu va beneficia de Servicii/Produse;
 • Să furnizeze date corecte cu privire la vârstă, identitate, date despre educație etc.;
 • Să păstreze cu strictețe confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Consilierilor;
 • De a nu înregistra audio/video întâlnirile/ședințele/conversațiile fără să existe consimțământul dat în scris de EDMUNDO;
 • De a nu afișa/publica sub nicio formă discuțiile și /sau conținutul întâlnirilor /ședințelor /conversațiilor de Consiliere fără consimțământul scris al părților;
 • Să se conformeze termenilor și condițiilor specificați în acest document.
 • Să se conformeze termenilor și condițiilor specificați în documentul Cum vei lucra cu EDMUNDO.
 • Să respecte programul orar și timpii de așteptare pentru formularea unui răspuns din partea consilierului.
 • Să realizeze și să furnizeze documentele necesare aplicării în timpul solicitat de către consilier într-o formulă care să păstreze mențiunile și ghidurile oferite de către consilier.
 • Să achite și să susțină testele de admitere suplimentare și să se informeze singur asupra detaliilor acestora: test de admitere, test de limbă, test specific suplimentar la o anumită materie, portofoliu, etc. în timpul util necesar admiterii.
 • Să aibă o conduită respectuoasă și constructivă cu consilierul.
 • Să țină cont de sfaturile primite din partea consilierului privind: eligibilitatea, citirea și documentarea informațiilor de pe site-uri sau email, documentele, completarea platformelor de aplicare, termenele de aplicare si să se conformeze acestora. Consilierul nu se poate face vinovat de nerespectarea acestora de către client.

Obligațiile clientului se mențin pe toată perioada derulării contractului.

6. Drepturile și obligațiile EDMUNDO 

Codul de conduită aplicabil consultanților EDMUNDO:

 • Să răspundă la întrebări/solicitări în maxim 72 de ore lucrătoare, de luni până vineri între 10:00 și 18:00, cu excepția zilelor de concediu de odihnă sau concediu medical.
 • Să fie punctual la întâlnirile stabilite de comun acord.
 • Să vorbească cu părinții beneficiarului și să răspundă întrebărilor/nelămuririlor pe care le vor avea, în cazul în care se solicită acest lucru în aceleași condiții specificate mai sus.
 • Să comunice cu beneficiarul și să fie orientat spre găsirea de soluții, dacă acestea există.

 

Confidențialitate 

 • Să asigure respectarea confidențialității tuturor informațiilor puse la dispoziția sa, prin intermediul Website-ului. De asemenea, EDMUNDO nu răspunde pentru securitatea comunicațiilor și pentru integritatea informațiilor ce tranzitează rețeaua Internet.
 • EDMUNDO nu va fi răspunzătoare pentru următoarele: (a) erori generate de software, căderi de rețea, alterarea și/sau de-securizarea informațiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale EDMUNDO sau datorate căderii rețelei oricărui alt terț; (b) folosirea frauduloasă a Website-ului de către terți.

 

Disponibilitatea Website-ului 

EDMUNDO poate decide oricând suspendarea furnizării, modificarea sau întreruperea furnizării Serviciilor/Produselor cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată, EDMUNDO își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preavizare accesul Clientului/Beneficiarului la Servicii/Produse. EDMUNDO are obligația să ia măsuri pentru menținerea funcțională a Website-ului și pentru rezolvarea erorilor apărute în funcționarea acestuia. EDMUNDO are obligația să răspundă la orice solicitări sau probleme de natură tehnică semnalate de către Client /Beneficiar. EDMUNDO își rezervă dreptul să optimizeze Website-ul ori de câte ori va considera necesar acest lucru.

7. Servicii incluse în fiecare dintre pachetele și sesiunile EDMUNDO

1. Sesiunea de orientare educațională EDMUNDO, poate cuprinde, în limita a 60 de minute, unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

 1. Explorarea domeniilor de studiu
 2. Comparația destinațiilor de studiu
 3. Alegerea universității și a programelor de studiu în străinătate și/sau în România
 4. Verificarea eligibilității și a cerințelor de admitere

Sesiunea de orientare NU include elemente privind aplicația propriu-zisă: feedback pe documente, completarea platformelor de aplicație, etc.

 

2. Sesiunea de orientare vocațională EDMUNDO, poate cuprinde, în limita a 60 de minute, unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

 1. Explorarea domeniilor de studiu
 2. Sugestii de activități extracuriculare
 3. Reconversie profesională
 4. Interpretarea testelor vocaționale
 5. CV și pregătirea interviului pentru internship sau loc de muncă
 6. Alegerea carierei în corelație cu piața muncii actuală

 

3. Sesiunea de consiliere educațională pentru SUA, poate cuprinde, în limita a 60 de minute, unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

 1. Decizia de a aplica la facultate în SUA
 2. Bugetul aplicației și/sau al vieții de student
 3. Verificarea eligibilității pentru programele de interes
 4. Evaluarea profilului candidatului și planificarea extracurricularelor
 5. Feedback pe eseuri, recomandări, platforme de aplicare
 6. Realizarea aplicației pentru finanțare
 7. Pregătirea pentru SAT (strategie generală sau lucru specific pe secțiuni)

 

Sesiunea de consiliere educațională nu presupune lucrul pe documente, feedback, completări de platforme, etc., după expirarea timpului rezervat.

 

4. Pachetul de Consiliere EDMUNDO Clasic: presupune consultanță personalizată în limita a 15 ore dedicate de consilierul EDMUNDO în proces, pentru:

  • realizarea dosarului de aplicație pentru universitățile partenere EDMUNDO; SAU
  • aplicația la Medicină în Italia cu condiția ca pe primul loc să se afle o universitate parteneră EDMUNDO; SAU
  • aplicarea în Marea Britanie la nivel de licență pe platforma UCAS la minim 4 universități partenere EDMUNDO

și cuprinde următoarele:

 1. Verificarea eligibilității și a cerințelor de admitere (teste, certificate de engleză)
 2. Identificare buget necesar și resurse financiare
 3. Asistență în întocmirea dosarului
 4. Instrucțiuni și feedback eseu personal & CV pentru aplicație
 5. Asistență în completarea platformelor de aplicație
 6. Asistență post-aplicație
 7. Informații despre cazare
 8. Aplicarea pentru viza de student
 9. Contact cu studenți români la universitatea aleasă, dacă aceștia există în baza de date EDMUNDO
 10. Aplicația pentru finanțare oferită de către universitate sau creditul de studii FINS, în condițiile îndeplinirii eligibilității

 

Serviciul „Interviu antrenament” nu este inclus în cadrul pachetului EDMUNDO Clasic.

Universitățile partenere EDMUNDO se regăsesc pe site-ul EDMUNDO, în secțiunea Universități partenere. Întrucât parteneriatele se pot modifica, este responsabilitatea Beneficiarului de a consulta lista actualizată înainte de a achiziționa pachetul de consiliere.

 

5. Pachetul de Consiliere EDMUNDO One: presupune consultanță personalizată în limita a 18 ore dedicate de consilierul EDMUNDO în proces pentru:

  • realizarea dosarului de aplicație pentru universitățile partenere EDMUNDO plus o universitate neparteneră; SAU
  • aplicația la Medicină sau Arhitectură în Olanda; SAU
  • aplicația la Medicină în Italia cu un maxim de 5 opțiuni iar pe primul loc se află o universitate neparteneră Edmundo; SAU
  • aplicația în Marea Britanie la nivel de licență pe platforma UCAS și minim o universitate este parteneră EDMUNDO,

și cuprinde următoarele:

 1. Verificarea eligibilității și a cerințelor de admitere (teste, certificate de engleză)
 2. Asistență în întocmirea dosarului
 3. Instrucțiuni și feedback eseu personal & CV pentru aplicație
 4. Asistență în completarea platformelor de aplicație
 5. Asistență post-aplicație
 6. Informații despre cazare
 7. Aplicarea pentru viza de student
 8. Contact cu studenți români la universitatea aleasă, dacă aceștia există în baza de date EDMUNDO
 9. Aplicația pentru finanțare oferită de către universitate sau creditul de studii FINS, în condițiile îndeplinirii eligibilității

 

Serviciul „Interviu antrenament” nu este inclus în cadrul pachetului EDMUNDO One.

 

6. Pachetul de consiliere EDMUNDO Plus: presupune consultanță personalizată în limita a 25 ore dedicate de consilierul EDMUNDO în proces pentru:

  • realizarea dosarului de aplicație pentru universitățile partenere EDMUNDO, la care se adaugă: 2 universități din țări diferite pe același domeniu de studiu cu un număr de maxim 4 opțiuni de programe de studiu; SAU
  • aplicarea la maxim 5 universități diferite din aceeasi destinație de studiu; SAU aplicarea la Medicină sau Arhitectură în Irlanda; SAU
  • aplicarea la Medicină la Universitatea de Medicina Tg. Mures campusul din Hamburg; SAU
  • aplicarea la Medicină la Universitatea Dunarea de Jos, campusul Enna, din Italia; SAU
  • aplicarea în Irlanda la maxim 10 universitati; SAU
  • aplicarea la Medicină în Italia la un număr de 6-10 opțiuni de programe de studiu; SAU
  • aplicarea la studii de licență în Marea Britanie pe platforma UCAS și niciuna dintre opțiuni nu este o universitate parteneră EDMUNDO

și cuprinde următoarele:

 1. Verificarea eligibilității și a cerințelor de admitere (teste, certificate de engleză)
 2. Asistență în întocmirea dosarului
 3. Instrucțiuni și feedback eseu personal & CV pentru aplicație
 4. Sprijin pentru eseuri adiționale solicitate
 5. Asistență în completarea platformelor de aplicație
 6. Asistență post-aplicați
 7. Informații despre cazare
 8. Aplicarea pentru viza de student
 9. Aplicația pentru finanțare oferită de către universitate sau creditul de studii FINS, în condițiile îndeplinirii eligibilității
 10. Sugestii de activități extracurriculare
 11. Pregătire pentru interviul de admitere la universitate (1 mock interview)

 

7. Pachetul de consiliere EDMUNDO Expert: presupune consultanță personalizată în limita a 25 ore dedicate de consilierul EDMUNDO în proces pentru:

  • realizarea dosarului de aplicație pentru universitățile partenere EDMUNDO, la care se adaugă: aplicarea la 4 universități nepartenere din 2 destinatii cu maxim 2 domenii de studiu; SAU
  • aplicarea la Medicină, Arte, Arhitectură la instituții nepartenere EDMUNDO (Fashion, Graphic, Interior Design – WDKA, ArtEZ, KABK, AMFI) pentru 1 destinație de studiu; SAU
  • aplicarea la Oxford University; SAU aplicarea la Cambridge University; SAU
  • aplicarea la studii în Canada; SAU aplicarea la studii într-una dintre limbile: Spaniolă/Germană/Franceză sau Italiană, în limita a 1-4 universități din maximum 2 destinații de studiu

și cuprinde:

 1. Verificarea eligibilității și a cerințelor de admitere (teste, certificate de engleză)
 2. Asistență în întocmirea dosarului
 3. Instrucțiuni și feedback eseu personal & CV pentru aplicație
 4. Sprijin pentru eseuri adiționale solicitate
 5. Asistență în completarea platformelor de aplicație
 6. Asistență post-aplicație
 7. Informații despre cazare
 8. Aplicarea pentru viza de student
 9. Aplicația pentru finanțare oferită de către universitate sau creditul de studii FINS, în condițiile îndeplinirii eligibilității
 10. Sugestii de activități extracurriculare
 11. Pregătire pentru interviul de admitere la universitate (1 mock interview)

 

8. Pachetul de consiliere EDMUNDO SUA: presupune consultanță personalizată în limita a 25 ore dedicate de consilierul EDMUNDO în proces pentru realizarea dosarului de aplicație pentru universități din Statele Unite ale Americii și cuprinde următoarele:

 1. Verificarea eligibilității și a cerințelor de admitere (teste, certificate de engleză)
 2. Asistență în întocmirea dosarului
 3. Instrucțiuni și feedback eseu personal & CV pentru aplicație
 4. Asistență în completarea platformelor de aplicație
 5. Asistență post-aplicați
 6. Informații despre cazare
 7. Aplicarea pentru viza de student
 8. Aplicația pentru finanțare
 9. Sugestii de activități extracurriculare
 10. Pregătire pentru interviul de admitere la universitate (1 mock interview)
 11. Strategie și pregătire pentru SAT

 

9. Adăugarea unei țări adiționale față de cea din pachetul principal

La adăugarea unei destinații de studiu adiționale față de cea din pachetul principal, se va acorda o reducere de 50% din valoarea pachetelor corespondente adiționale, dacă procesul de aplicare are loc în aceeași limbă.

Reducerea nu se aplică dacă procedura de aplicare are loc în limbi diferite.

 

Opțiuni individuale.

 

 1. Interviul Antrenament este un interviu de aprox. 60 minute în care se antrenează modul în care Aplicantul este pregătit să răspundă întrebărilor unui potențial intervievator al uneia dintre universitățile la care Aplicantul vrea să fie admis. Interviul testează abilitatea de comunicare în limba în care va avea loc interviul oficial și abilitatea de a comunica eficient (clar, concis, coerent, cu impact) având în vedere scopurile interviului. În urma interviului, Aplicantului îi este oferit un feedback detaliat asupra modului în care s-a descurcat și sugestii despre cum își poate îmbunătăți performanța.

 

2. Feedback pentru redactarea și finalizarea eseului personal: în cadrul acestui pachet de servicii vor exista 3 etape distincte urmărite de către consultantul EDMUNDO în vederea oferirii de informații și sfaturi pentru finalizarea eseului personal al Aplicantului:

 • sesiune de evaluare și lucru asupra structurii eseului personal
 • sesiune de evaluare a eseului personal din punct de vedere lexical/gramatical
 • ultimă sesiune de evaluare a întreg eseului personal pentru a asigura relevanța acestuia pentru aplicație

3. Pachetul surse de finanțare oferă asistență în identificarea surselor de finanțare potențiale oferite de către stat sau universitate și asistență în procesul de aplicare pentru obținerea fondurilor. Acest pachet este recomandat în cazul sistemelor educaționale ale căror instituții au procese de aplicare la burse/finanțare la fel sau poate chiar mai complicate decât sistemul de admitere. Câteva exemple: Canada, Australia etc.

 

8. Răspunderea Îndrumătorului de Carieră/Consultantului Vocațional Colaborator

Respectarea reglementărilor legale 

 • Clientul declară că ia la cunoștință că Îndrumatorul este singurul obligat să efectueze Sedintele de Consultanță cu respectarea tuturor reglementărilor legale specifice domeniului, precum şi cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare.

Răspunderea pentru efectuarea Sedințelor de Consultanță 

 • Clientul/Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru informaţiile pe care le difuzează în timpul Ședințelor de Consultanță Vocațională.
 • Clientul declară că ia la cunoștință că Îndrumatorul îşi asumă integral răspunderea faţă de Client si Beneficiar pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau pentru orice alte probleme în legătură cu Ședințele de Consultanță Vocațională, altele decât cele de natură tehnică, pentru derularea acestora în condiţii necorespunzătoare sau în alte condiţii decât cele agreate sau cerute de legislaţia în materie.

Autorizări 

Clientul/Beneficiarul declară și ia la cunoștință că Îndrumătorul/Consultantul Vocațional este singurul care garantează că deţine toate autorizaţiile cerute de lege pentru furnizarea de Servicii de Consultanță Vocațională, şi că potrivit prevederilor legale aplicabile acestora este pe deplin autorizat să le organizeze şi să presteze aceste servicii.

9. Obligaţiile Părţilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal

EDMUNDO se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate de la Client și/sau Beneficiar cu respectarea strictă a prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestora. În temeiul art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), EDMUNDO, în calitate de operator de date cu caracter personal, se obligă să prelucreze datele colectate cu bună-credinţă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare și cu respectarea principiilor de prelucrare stabilite de Regulament:

 • În mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • În scopuri determinate, explicite și fără a le prelucra ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • În mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; EDMUNDO va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
 • Într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

10. Răspunderea contractuală 

Forţa majoră 

Părţile nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, integral sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile lor contractuale, dacă executarea acelei obligaţii va fi fost împiedicată ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Părţii care invocă forţa majoră. Părţile convin că sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Părţilor. Pentru a fi exonerată de răspundere, Partea care invocă evenimentul de forţă majoră este obligată să notifice în scris celeilalte Părţi producerea acestuia, în termen de 24 (douăzecişipatru) ore de la apariția sa, atunci când circumstanţele permit, sau de la încetarea acestui eveniment, dacă Partea a fost împiedicată să facă notificarea, şi să acţioneze prin toate mijloacele care îi vor sta la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 

Limitarea răspunderii 

În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate, EDMUNDO nu va răspunde faţă de Client, în legătură cu obligaţiile prevăzute în sarcina sa, pentru orice fel de daune ori prejudicii, directe sau indirecte, suferite de Client ca urmare a executării sau neexecutării de către EDMUNDO a obligaţiilor sale contractuale, pentru orice sumă în plus faţă de sumele efectiv plătite de Cumpărător către EDMUNDO cu titlu de preţ contractual.

Clientul și Beneficiarul înțeleg și sunt de acord că EDMUNDO nu îşi asumă nicio răspundere faţă de ei în legătură cu acţiunile / inacţiunile Îndrumătorilor de Carieră / Consultanților Vocaționali pentru și/sau în legatură cu furnizarea Serviciilor de Consultanță Vocațională.

11. Drepturile de proprietate intelectuală

Suntem proprietarul sau licențiatul autorizat al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pe website-ul nostru (www.edmun.do) și a subdomeniilor acestuia (roadmap.edmun.do) sau domeniilor alternative (www.edmundo.ro, www.edmundo.gr) și pentru orice material publicat pe acesta, inclusiv, fără limitare, textul, video, audio, grafica, logo-urile, și imaginile . Aceste opere sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi privind drepturile de proprietate intelectuală din România. Toate aceste drepturi sunt rezervate în mod expres.

Acordăm utilizatorilor acestui site o licență neexclusivă, limitată și revocabilă pentru vizualizarea, imprimarea și distribuirea materialelor conținute pe acest site și/sau orice parte a acestuia, în conformitate cu următoarele condiții:

Puteți tipări o copie, și puteți descărca extrase, de orice pagină (e) de pe site-ul nostru dar numai pentru referință personală.

Nu aveți autorizația să modificați niciun text indiferent de suport (hartie sau digital) ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat în niciun fel și nu trebuie să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de orice text de însoțire.

Statutul nostru (și cel al oricărui contribuitor identificat) ca autori de materiale de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscute. Nu trebuie să ștergeți nicio notificare privind drepturile de autor din niciun material tipărit sau descărcat.

Nu aveți dreptul să licențiați sau să revindeți materialele descărcate, tipărite sau accesate de pe site-ul nostru. Vi se permite să utilizați astfel de materiale în scopuri personale și necomerciale. Nu aveți dreptul să le utilizați în scopuri comerciale fără acordul nostru scris prealabil.

12. Modificări 

Site-ul nostru se schimbă în mod regulat, atunci când modificarea serviciilor oferite este necesară.

Scopul nostru este de a actualiza Website-ul în mod regulat și putem schimba conținutul în orice moment considerăm necesar. Dacă este necesar, putem suspenda accesul la site-ul nostru sau îl putem închide pe termen nelimitat. Nu putem garanta că toate materialele de pe site-ul nostru sunt actualizate în orice moment.

 

Modificarea Termenilor 

EDMUNDO își rezervă dreptul de a modifica Termenii prin publicarea versiunii ulterioare pe Website. Finalizarea achiziționării Serviciilor/Produselor va fi condiționată de citirea și acceptarea termenilor prin exprimarea acordului expres în acest sens, bifând una din opțiunile puse la dispoziția sa prin intermediul Website-ului.

13. Nulităţi 

În cazul în care o clauză din Termeni este declarată nulă, aceasta va fi înlăturată şi nu va afecta celelalte clauze ale Termenilor. Părţile convin ca, odată cu înlăturarea clauzei nule, aceasta să fie înlocuită de către Părţi cu o altă clauză, conformă cu spiritul Termenilor.

14. Prevederi finale 

Clientul declară şi garantează că are deplină capacitate şi autoritate de a încuviința și accepta acești Termeni.

15. Răspunderea părților

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege. Litigiile ivite în derularea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă sau de către o instanța judecătorească competenta de pe raza Municipiului Bucuresti, în cazul în care nu s-au soluționat pe cale amiabilă.

FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Footer - abonare (RO)