Quiz gratuit
Care e domeniul profesional care ți se potrivește? Mergi la Quiz

Inginerie și Construcții

Contrar aparențelor, e un domeniu care îmbină mai multă creativitate decât s-ar crede, mai ales atunci când se combină cu soluții tehnice la diverse proiecte. Când spui inginer te gândești la o persoană serioasă, competentă care a calculat cu simț de răspundere rezistența unui picior de pod sau puterea de tracțiune a unui utilaj motorizat. Nu ai spune că fac parte din aceeași categorie, dar abilitățile inginerești sunt necesare în muuulte domenii: construcții, mecanică, mecatronică, instalații electrice, termice, sanitare sau de ventilație, inginerie chimică (petrochimică) sau ingineria mediului, aeronautică sau biotehnologii. 

Ai nevoie de ajutor?

Poți lua legătura rapid cu unul din consilierii Edmundo, ce îți sunt alături pe tot parcursul procesului.

Studii liceale: Ce liceu trebuie să termini pentru a studia Inginerie și Construcții?

Dacă pe perioada gimnaziului crezi că o carieră în inginerie poate fi o opțiune atractivă pentru tine, atunci am spune că e bine să te orientezi încă de pe atunci către un profil liceal care pune accent pe cunoștințe de matematică și/sau fizică. (Domeniul IT, care se regăsește în universitățile tehnice din România pe care noi le avem în vedere în informațiile furnizate despre acest domeniu, a fost abordat separat aici . ) 

Pe lângă curiozitatea aproape nativă legată de „cum funcționează lucrurile” e nevoie de cunoștințe solide de matematică și de fizică, iar fără acestea îți va fi mai dificil să urmezi studiile unei facultăți de inginerie, oricare ar fi aceasta. Așadar, dacă matematica nu e prietena ta, dar vrei să devii inginer, e nevoie să vă împrieteniți, pentru că pentru a deveni inginer ai nevoie de cunoștințe solide atât de algebră și analiză matematică, dar și de geometrie și trigonometrie. Pentru unele specializări, e nevoie de cunoștințe de chimie organică și anorganică (inginerie chimică) sau de informatică (Electronică și telecomunicații).

Ce specializări de licență și masterat în Inginerie și Construcții au facultățile din România?

La nivel de licență, în cadrul universităților tehnice din România (unele dintre ele denumite Politehnică) vei regăsi specializări precum:

Inginerie Electrică: 

 • Sisteme electrice
 • Electronică de putere și acționări electrice
 • Instrumentație și achiziții de date
 • Informatică aplicată în ingineria electrică
 • Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

Inginerie Energetică: 

 • Energetică și ingineria fluidelor
 • Energetică și tehnologii informatice
 • Energetică și tehnologii de mediu
 • Energetică și tehnologii nucleare
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Managementul energiei
 • Termoenergetică

Inginerie Mecanică și Mecatronică:

 • Mecanică Fină şi Nanotehnologii
 • Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice
 • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
 • Sisteme de Producţie Digitale
 • Ingineria Sudării
 • Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
 • Sisteme și echipamente termice
 • Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice
 • Echipamente pentru procese industriale
 • Optometrie
 • Mecatronică
 • Design industrial

Construcții:

 • Construcții Civile, Industriale și Agricole
 • Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
 • Instalaţii pentru construcţii
 • Inginerie civilă cu predare în limba engleză

Inginerie Chimică:

 • Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului
 • Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie
 • Știința și ingineria polimerilor
 • Ingineria fabricației hârtiei
 • Inginerie biochimică
 • Inginerie chimică
 • Chimie alimentară și tehnologii biochimice
 • Ingineria şi protecţia mediului în industrie
 • Inginerie economică în industria chimică și de materiale

Inginerie aerospațială:

 • Construcții aerospațiale
 • Sisteme de propulsie
 • Echipamente și instalații de aviație
 • Inginerie și management aeronautic
 • Navigație aeriană
 • Design aeronautic

Inginerie biomedicală: 

 • Biomateriale și dispozitive medicale 
 • Echipamente și sisteme medicale

Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Electronică aplicată
 • Tehnologii și sisteme de telecomunicații
 • Rețele și software de telecomunicații
 • Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii
 • Electronică aplicată
 • Tehnologii și sisteme de telecomunicații
 • Ingineria informației 

 

Toate domeniile inginerești oferă și specializări suplimentare, sub formă de programe de masterat, iar la universitățile tehnice din România te vei putea specializa în domenii adiacente celui pe care l-ai studiat la nivel de licență. E puțin probabil, deși nu imposibil, să fii admis la un program de studii masterale pe Inginerie Medicală, dacă tu ai terminat Inginerie Civilă pentru construcții. 

Însă, ai o serie de programe destul de variate de unde poți alege:

Inginerie electrică 

 • Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice
 • Electronică de putere şi acţionări electrictrice inteligente
 • Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică
 • Inginerie electrică şi informatică aplicată
 • Sisteme electrice avansate
 • Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Inginerie Energetică: 

 • Eficiență energetică
 • Energetica orașelor inteligente
 • Hidro-informatică și ingineria apei
 • Informatică aplicată în energetică
 • Inginerie nucleară
 • Ingineria sistemelor electroenergetice
 • Managementul mediului și dezvoltare durabilă
 • Managementul sistemelor energetice
 • Servicii energetice
 • Surse regenerabile de energie
 • Energy engineering (în limba engleză)

Inginerie Mecanică și Mecatronică:

 • Concepţie integrată în ingineria mecanică
 • Evaluarea riscului, siguranței şi integrității echipamentelor sub presiune
 • Ingineria calității și mediului în industriile de proces
 • Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice
 • Mecanică de precizie
 • Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate
 • Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale
 • Mecatronica avansata
 • Inginerie de mentenanță pentru ELI-NP
 • Optometrie avansata
 • Antreprenoriat industrial

Construcții: 

 • Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii
 • Inginerie Structurală (RO/EN)
 • Ingineria Clădirilor
 • Inginerie Geotehnică
 • Infrastructuri Moderne pentru Transporturi
 • Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor
 • Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii
 • Evaluare şi Administrare Imobiliară
 • Antreprenoriat imobiliar
 • Instalaţii pentru Construcţii

Inginerie Chimică și Ingineria Mediului

 • Produse farmaceutice și cosmetice
 • Ingineria procedeelor nepoluante
 • Controlul și procesarea alimentelor 
 • Biomateriale polimerice și bioresurse
 • Managementul mediului 
 • Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor
 • Managementul mediului și energie durabilă / Environmental management and sustainable energy
 • Inginerie aerospațială: 

Ingineria transportului aerian ( și în limba engleză – Air transport engineering)

 • Avionică şi navigaţie aeriană
 • Inginerie şi management aerospaţial
 • Management aeronautic
 • Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului
 • Structuri aeronautice şi spaţiale
 • Sisteme holistice spatiale
 • Grafică inginerească şi design

Inginerie biomedicală: 

 • Inginerie Medicală
 • Smart Biomaterials and Applications
 • Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile
 • Bioinginerie aplicată pentru Medicină regenerativă
 • Tehnologii moderne pentru Ingineria medicală 

Inginerie Electronică și telecomunicații:

 • Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
 • Sisteme inteligente şi vederea artificială
 • Advanced microelectronics / Microelectronică avansată
 • Advanced wireless communications / Comunicaţii fără fir avansate
 • Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
 • Comunicaţii mobile
 • Comunicaţii multimedia
 • Electronică şi informatică aplicată
 • Electronică şi informatică medicală
 • Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii
 • Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
 • Managementul serviciilor şi reţelelor
 • Microelectronică şi nanoelectronică
 • Microsisteme
 • Optoelectronică
 • Reţele integrate de telecomunicaţii
 • Tehnici avansate pentru imagistica digitală
 • Tehnologii integrate avansate în electronica auto
 • Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei
 • Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
 • Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
 • Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
 • Telecomunicaţii. 

Ce specializări de licență și masterat în Inginerie și Construcții au facultățile din străinătate?

Dacă în România specializările acestui domeniu au părut numeroase, în străinătate sunt și mai multe, mai variate și unele programe vor combina între ele discipline de studiu diverse, în funcție de cerințele studenților și de piața muncii. Însă dacă te gândești să aplici la studii în străinătate, e important să ai în vedere că pentru acest domeniu cerințele de admitere se păstrează: cunoștințe solide de matematică și fizică, cel puțin o probă de specialitate la examenul de bacalaureat și desigur cunoașterea limbii străine în care te gândești să studiezi. 

Pentru admiterea la Master e nevoie să ții cont că universitățile din străinătate vor fi destul de exigente și vor solicita domenii specifice de studiu pe durata facultății și deseori rezultate bune la materiile importante. 

În schimb, oferta este variată, vom menționa mai jos o parte din opțiunile pe care le poți studia în afară, la nivel de licență:

 • Energy Engineering
 • Mechatronics
 • Motorsport Engineering
 • Aeronautical Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Mechanical Engineering 
 • Chemical Engineering
 • Electrical Power Engineering
 • Civil and Structural Engineering 
 • Mechanical Design and Manufacturing Engineering
 • Industrial Design Engineering
 • Industrial Engineering and Management.

La nivel de masterat ai putea alege dintre variantele de mai jos, dar și multe altele:

 • Aerospace Engineering 
 • Mechanical Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechatronics
 • Electronics
 • Engineering, Innovation and Business
 • Maritime Engineering Science / Offshore Engineering
 • Propulsion and Engine Systems Engineering
 • Engineering Materials 
 • Computational Engineering Design
 • Optical Fibre and Photonic Engineering
 • Advanced Chemical Engineering
 • Electronic Engineering
 • Energy and Sustainability With Electrical Power Engineering
 • Transportation Planning & Engineering
 • Engineering in the Coastal Environment
 • Civil Engineering
 • Space Systems Engineering
 • Acoustical Engineering.

Perspective de carieră: Ce devii dacă studiezi Inginerie și Construcții?

Răspunsul la întrebarea acesta ar trebui să fie evident, ca absolvent al unui program de Inginerie sau Construcții vei deveni… inginer. Desigur vei putea profesa sau vei fi specializat într-un anumit domeniu, cel în care ai studiat: inginer electronist, inginer mecanic, inginer aeronautic, inginer maritim, inginer chimist, inginer constructor.

Calificări necesare pentru a profesa în domeniul Inginerie și Construcții

Pentru a putea profesa în domeniu, e nevoie de diploma de licență. Diploma de master nu este obligatorie pentru a putea lucra în domeniu, dar te ajută să te specializezi în domeniul ales, mai ales dacă ești pasionat de domeniu. Noi nu prea am văzut ingineri care să nu fie pasionați de ceea ce fac, fiind deseori curioși să afle inovații sau moduri noi de a construi produse pentru viitor. 

Dacă te gândești să profesezi în domeniul Construcțiilor, ține totuși cont că după finalizarea programului de licență vei avea nevoie de o serie de specializări suplimentare, pentru a putea avea drept de semnătură pe anumite documente oficiale sau avizări oferite de comisii de specialitate: avize de mediu, avize energetice, aviz cadastral.

Salariu

În România un Inginer electronist câștigă între 2920 și 6190 de lei, venit mediu lunar, după cum spune Paylab. 

Pentru un inginer mecanic salariul mediu lunar variază între 2754 și 5861 de lei, conform aceluiași site. 

Un inginer proiectant, cel care realizează designul produselor și device-urilor noi, ținând cont de funcționalitatea acestora, câștigă aproximativ la fel, adică între 2983 și 6152 lei, venit mediu lunar. 

Salariul variază puțin peste media aceasta pentru un inginer în domeniul instalațiilor, ajungând până la 6367 lei, venit mediu lunar.

Tipuri de angajatori - Cine angajează în domeniul Inginerie și Construcții?

Orice companie care „construiește” un produs, de la imobiliare la electrocasnice, mașini, echipamente industriale, drumuri și poduri, roboți sau instalații de aer condiționat va avea nevoie de cel puțin un inginer, așa că aceasta este cu siguranță o meserie a viitorului. După cum am descris și în secțiunea legată de specializările din domeniu, există foarte multe variante în care te poți specializa și deci, profesa, dacă ești pasionat de cum funcționează lucrurile din jurul tău: robotică, industria automobilelor, construcții civile, instalații sanitare și de ventilație, inginerie chimică și petrochimică și instalații și platforme petroliere.

Tips & Tricks de pregătire

 • E nevoie să studiezi multă matematică și fizică. Te ajută și să ai abilități de desen tehnic și proiectare, inclusiv în aplicații online, cum e Autocad-ul. Studiază și exersează cât mai mult cunoștințele acestea de bază legate de domeniul ingineriei, în timp ele te vor ajuta să îți faci munca mult mai ușoară. 
 • Ingineria este vastă, dar explorează singur sau cu un consultant care este zona ta de interes și dacă te pasionează roboții, avioanele, construcțiile civile sau platformele petroliere. Nu ai cum să te pricepi la toate, dar te poți prinde de la început care dintre ariile de specializare e mai potrivită pentru tine. Dacă nu îți place ce „construiești”, îți va fi dificil să duci munca până la capăt și să ai un rezultat bun. 
 • Caută pe cineva care lucrează în domeniu și întreabă-l cum e munca lui de zi cu zi. Sigur găsești un inginer în apropiere, e imposibil să nu fie cineva care să aibă această titulatură în apropiere, pentru că domeniul acesta este atât de vast și pune-i câteva întrebări despre munca lui. Așa vei afla dacă ea e interesantă pentru tine. 
 • Dacă nu găsești pe cineva în apropiere, sunt o mulțime de resurse online la care poți apela, inclusiv cursuri online sau interviuri cu profesioniști din domeniu.

Fă cunoștință cu un profesionist din acest domeniu

Andrei Marin este inginer software. Meseria lui combină cunoștințele de programare cu pasiunea sa din liceu pentru robotică, pe care a stimulat-o prin diverse participări la concursuri de profil. Momentan conduce o echipă care construiește roboți animatronici, el gestionând din poziția de project manager atât zona de marketing cât și partea de mecanică, electronică și programare.

Ai nevoie de ajutor?
Discută cu asistentul EDMUNDO! Intră pe chat
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Footer - abonare (RO)